Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

Šiame puslapyje pateikiama įvairi naudinga informacija


NAUJIENOS


Grįžti į peržiūrą

2022-06-13

Paskelbti 2022 metų LIFE kvietimai teikti paraiškas

Gegužės 17 d. Europos Komisija paskelbė programos LIFE 2022 kvietimą teikti projektų paraiškas. Šiemet gamtos ir biologinės įvairovės (242 mln. eurų), žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės (158 mln. eurų), klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos (99 mln. eurų) ir perėjimo prie švarios energijos projektams (98 mln. eurų) skirta 598 mln. eurų.

LIFE paraiškas gali pateikti bet kuris Europos Sąjungoje registruotas juridinis asmuo.

Bendrasis programos LIFE tikslas – padėti pereiti prie tvarios, žiedinės, energiją efektyviai vartojančios, atsinaujinančiąja energija grindžiamos, neutralaus poveikio klimatui ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos, kad būtų saugoma, atkuriama ir gerinama aplinkos, įskaitant orą, vandenį ir dirvožemį, kokybė, ir sustabdyti biologinės įvairovės nykimą bei tą įvairovę didinti, taip pat spręsti ekosistemų nykimo klausimus, be kita ko, remiant tinklo „Natura 2000“ įgyvendinimą ir valdymą, ir taip prisidėti prie darnaus vystymosi.

Žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės, gamtos ir biologinės įvairovės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos paprogramių standartiniai veiksmų projektų paraiškų pateikimo terminas – 2022 m. spalio 4 d.

Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE projektų pareiškėjai, kaip ir kasmet, galės kreiptis dėl dalies bendrojo finansavimo iš Lietuvos Valstybės biudžeto. Paraiškos dėl bendrojo finansavimo skyrimo turi būti pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai iki 2022 m. rugpjūčio 2 d.

Daugiau informacijos apie LIFE programą:
https://lifeprojektai.lt/pareiskejams/gaires/Grįžti į peržiūrą