Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

Vietos veiklos grupė (VVG) – iš bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų (NVO), verslo, savivaldybės atstovų sudaryta asociacija.

VVG siekia konkrečiame mieste pagerinti įsidarbinimo galimybes ir padidinti socialinę integraciją, įtraukiant vietos gyventojus, verslą ir savivaldybę.

VVG rengia ir įgyvendina bendruomenės inicijuotas vietos plėtros strategijas.Kauno rajono vietos veiklos grupė

Feed
2022-02-25
-
2022-04-21
„Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“
Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ veiklos sritį: „Ne žemės...   Daugiau


Tauragės rajono vietos veiklos grupė (Tauragės VVG)

Feed
2022-02-14
-
2022-03-28
Socialinio verslo kūrimas ir plėtra
Tauragės rajono vietos veiklos grupė nuo vasario 14 d. kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Priemonės tikslas: Mažinti skurdo riziką kaimo...   Daugiau


Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė

Feed
2022-01-05
-
2022-02-10
Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė (Šilalės r. VVG)
Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė (Šilalės VVG) nuo sausio 5 d. kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus 🌻 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse PRADĖTI“ 🐰 🟡 Pagal...   Daugiau


Vilniaus rajono vietos veiklos grupė


Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

Pradėti:2022-02-14
Pabaiga:2022-03-14
11:00

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė nuo 2022 m. vasario 14 d. skelbs kvietimą „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (Kvietimas Nr. 36).

Parama skiriama smulkiam verslui, nesusijusiam su žemės ūkio veikla, kaime plėtoti, apimančiam įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.

Tinkami pareiškėjai:
Ne trumpiau kaip 1 metus Vilniaus rajone kaimo vietovėje registruoti ir veikiantys subjektai.

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma 100 613,00 Eur
Skiriamos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Svarbiausi atrankos kriterijai:
- Didesnis sukurtų naujų darbo vietų skaičius (mažiausiai nuo 1 iki 1,5 naujų darbo vietų (etatų));
- Projekto veiklomis (rezultatais) kuriamos inovacijos rajono lygmeniu;
- Pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus nepertraukiamai), yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus;
- Pareiškėjas yra kaimo vietovėje registruotas ir veikiantis subjektas (ne mažiau nei 2 metus yra registruotas ir veikiantis kaimo vietovėje);
- Pareiškėjas (fizinio asmens atveju), pareiškėjo vadovas(įmonės savininkas arba darbuotojas, kuris bus atsakingas už projekto metu sukurtų veiklų vykdymą) turi profesinį, aukštesnįjį ir (arba) aukštąjį išsilavinimą projekto metu plečiamo verslo ir(arba) vadybos srityje.Grįžti į peržiūrą