Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS (2022 M.)

Feed
2022-03-01
-
2022-04-29
Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m.)
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) greitu metu paskelbs kvietimą "Investicijos į miškininkystės techologijas" Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos...   Daugiau


INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS (2020 M. II)

Feed
2020-12-01
-
2020-12-30
INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS
Nacionalinė mokėjimo agentūra nuo 2020-12-01 planuoja paskelbti kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos KP 2014–2020 m. programos priemonės „INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO...   Daugiau


ES PARAMA MIŠKO VEISIMUI 2017 m.

Feed
2017-08-01
-
2017-09-29
PRIEMONĖ „MIŠKO VEISIMAS (2017 M.)“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų...   Daugiau


 

INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS 2017 m.


„Investicijos į miškininkystės technologijas“ 2017 m.

Pradėti:2017-08-01
Pabaiga:2017-09-29

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“

Tinkami pareiškėjai:
privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.

Remiamos veiklos:
• miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
• minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
• vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
• nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga;
• vidinės miškotvarkos projekto (ų), miško želdinimo ir žėlimo projekto (ų) (kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos) parengimas ar tikslinimas;

Kvietimui numatytas finansavimas: 3 498 239 Eur

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia galima finansavimo suma pareiškėjui: 50 000 Eur
Finansavimo intensyvumas:
• miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas- 50 proc.
• minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas- 65 proc.
• vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas- 65 proc.

Maksimali įgyvendinimo trukmė: 24 mėnesiai.
• Jeigu projekte numatytas įsigyti turtas bus įgyjamas išperkamosios (finansinės) nuomos būdu- iki 60 mėnesių (iki 5 metų).

Jeigu reikia pagalbos ruošiant reikalingus dokumentus, kreipkitės:
el. paštu: vida@oiv.lt
telefonu: +370 69994315 (Vida).

Grįžti į peržiūrą


PRIEMONĖ „MIŠKAMS PADARYTOS ŽALOS PREVENCIJA IR ATLYGINIMAS (2017 M.)“

Feed
2017-08-01
-
2017-09-29
MIŠKAMS PADARYTOS ŽALOS PREVENCIJA IR ATLYGINIMAS (2017 M.)“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų...   Daugiau