UAB "OPTIMALI IDĖJA VERSLUI"


verslo konsultacijos asmenims, verslui, žemės ūkiui, organizacijoms
 

Šiame puslapyje pateikiama įvairi naudinga informacija

Informacija pateikiama pagal kategorijas

 

 

Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2017-07-03

Naujos taisyklės jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Paramos pagal šią veiklos sritį gali kreiptis jaunesni kaip 40 metų ūkininkai – fiziniai asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, turintys reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos reikalavimų (arba įsipareigojantys juos įsigyti per 36 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą) ir pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai.
Paraiškos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui renkamos nuo 2017-07-03 iki 2017-07-31. Parama galės būti skiriama ūkiui, kurio ekonominio dydžio potencialas, išreikštas standartine produkcija, yra didesnis kaip 8 000 Eur per metus, tačiau ne didesnis kaip 70 000 Eur.Paramos lėšomis galės būti kompensuojamos naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, įrenginių, transporto priemonių įsigijimo išlaidos. Pažymėtina, kad šio šaukimo metu paraiškas teikiantys jaunieji ūkininkai galės įsigyti ir dėvėtus, senesnius nei 7 metai nuo pagaminimo datos, traktorius, kurie nebuvo, nėra ir nebus finansuojami iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų viešųjų lėšų. Perkant naudotus traktorius, paraiškos pateikimo dieną paramos gavėjas kartu su 3 komerciniais pasiūlymais turės pateikti ir traktorių techninių pasų kopijas. Parama bus teikiama ir gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statybai, rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui, statybinėms medžiagoms įsigyti, infrastruktūrai ūkininko valdoje sutvarkyti, ūkiniams gyvūnams įsigyti, daugiamečiams augalams įsigyti ir jų sodinimo paslaugoms kompensuoti. Visos paminėtos išlaidos bus pripažintos tinkamomis finansuoti, jei bus patirtos (t. y. apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos.
Bendrosios išlaidos – verslo plano parengimas, viešinimo išlaidos – galės būti kompensuojamos tik jei jos patirtos ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos.
Paramos intensyvumas – 100 proc. Paramos suma vienam paramos gavėjui – 40 000 Eur be PVM, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Žemiau esančioje formoje pateikta forma su detalesne informacija, joje taip pat galite preliminariai įsivertinti savo ūkio atrankos balus


 Taisykles Jaunuju ukininku isikurimas2017.xlsx


Grįžti į peržiūrą