Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

Šiame puslapyje pateikiama įvairi naudinga informacija


NAUJIENOS


Grįžti į peržiūrą

2023-08-29

Artėja Tauragės VVG kvietimas ’Socialinio verslo kūrimas ir plėtra’

Tauragės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“

Paraiškos teikiamos nuo 2023.09.11 iki 2023.10.16

Parama teikiama:
- Paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms (socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir senyviems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, vaikams, mažamečius vaikus auginančios šeimos, neįgaliesiems ir pan.) kūrimas;

- Sąlygų socialiai pažeidžiamoms grupėms (socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir senyviems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, vaikams, mažamečius vaikus auginančios šeimos, neįgaliesiems ir pan.) įsidarbinti sudarymas.

Galimi pareiškėjai:
- Tauragės rajone registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos veiklą vykdačios Tauragės VVG teritorijoje;

-Tauragės rajone registruotos viešosios įstaigos veiklą vykdančios Tauragės VVG teritorijoje, įsteigtos pagal nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.

- Privatūs juridiniai asmenys registruoti ir veiklą vykdantys VVG teritorijoje.

Didžiausia galima finansuojama suma: 98.596,00 Eur

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų:

*95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra NVO socialinio ar bendruomeninio verslo, atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio.

*80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus socialinio verslo

Vietos atrankos kriterijai už kuriuos suteikiami balai:

1. Projektas įgyvendinamas partnerystėje su kitomis organizacijomis.

2. Didesnis sukurtų naujų darbo vietų skaičius.

3. Pareiškėjas vykdantis veiklą ir registruotas Tauragės rajone (ne trumpiau nei 1 metai)

4. Projektas skirtas paslaugų, kuriomis naudosis daugiau gyventojų, kūrimui ir (arba) plėtrai (didesnė projekto naudos gavėjų aprėptis).

5. Projekto įgyvendinimo metu bus darbinami Tauragės rajono VVG teritorijos t.y. Tauragės r. kaimiškose vietovėse išskyrus Tauragės miestą, registruoti asmenys.

Daugiau informacijos:

http://www.tauragesvvg.lt/

Turite klausimų? Kviečiame kreiptis!
UAB „Optimali idėja verslui"
vida@oiv.lt neda@oiv.lt
+37069994315
www.oiv.lt

#parama #konsultavimas #socialinisverslas #oiv
Grįžti į peržiūrą