Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ (VUI) PROJEKTAI

Feed
2022-10-10
-
2022-11-08
VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ (VUI) PROJEKTAI
Užimtumo tarnyba nuo spalio 10 dienos kviečia darbdavius teikti paraiškas Vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektui. Ši priemonė yra skirta užimtumo didinimui Lietuvos teritorijose, kuriose bedarbių...   DaugiauDARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMAS 2022 M.


DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMAS 2022 M.

Pradėti:2022-02-21
Pabaiga:2022-03-22

Nuo vasario 21 dienos Užimtumo taryba paskelbė kvietimą "Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimui"

Subsidija vienai darbo vietai įsteigti negali viršyti 22 651,90 eurų. Valstybės paramos lėšos gali būti skiriamos:

- įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia;
- remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

Vertinant darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškas didelis dėmesys skiriamas:

- nuosavų lėšų indėliui;
- nedarbo mažinimui toje teritorijoje, kurioje numatoma steigti darbo vietą;
- perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui;
- numatytam steigti darbo vietų skaičiui;
- neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis, darbinimui;
- numatytam mokėti darbo užmokesčiui lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu;
- stacionarios darbo vietos steigimui.

Papildoma informacija:

- Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškos vertinamos pagal nustatytus kriterijus.
- Paraiška ir paraiškos teikėjas vertinami pagal atitikties reikalavimus. Kai pateiktos paraiškos surenka vienodus pereinamuosius balus, jos vertinamos pagal papildomus vertinimo kriterijus. Jeigu pagal papildomus kriterijus įvertintos paraiškos surenka vienodus balus, pirmenybė teikiama pagal eilę toms paraiškoms, kuriose nurodytas didžiausias nuosavų lėšų dydis, prašomas mažesnis subsidijos dydis.
- Paraiškos teikiamos tik per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.
- Paraiška, pateikta kitu būdu ar ne pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą formą, nenagrinėjama.
- Skiriama subsidijos dydžio suma yra de minimis pagalba įmonei.
- Paraiška dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo su priedais yra neatskiriama sutarties dalis kaip tai numatyta darbo vietų steigimo sutarties 22 punkte.

Jei turite klausimų dėl Jūsų projekto atitikties gauti ES paramą - kviečiame kreiptis!

UAB "Optimali idėja verslui"
Vida Petraitytė
+37069994315
vida@oiv.ltGrįžti į peržiūrą


SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMAS 2021 M.

Feed
2021-08-18
SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMAS 2021 m.
Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, turintys bedarbio statusą, kurie: -kartu su Užimtumo tarnybos įdarbinimo konsultantu aptarė ir sudarė individualų...   Daugiau