Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19

Feed
2021-07-16
-
2021-08-31
PRIEMONĖ KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19
Nuo liepos 16 d. Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) priima paraiškas projektams finansuoti pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“, skirtą originaliems produktų sprendimams – netechnologinėms...   Daugiau


E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19

Feed
2021-08-01
PRIEMONĖ E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19
Ekonomikos ir inovacijų ministerija greitu metu paskelbs kvietimą "E-komercijos modelis COVID-19" Galimi pareiškėjai: -MVĮ veikiančios ne trumpiau, kaip vienerius metus -Įmonės pagamintos...   Daugiau


PRIEMONĖ "VERSLO KLASTERIS LT"

Feed
2018-12-14
-
2019-03-18
PRIEMONĖ "VERSLO KLASTERIS LT" Nr.2 (2018 M.)
Kvietimo tikslas: paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ), nutarusių veikti kartu, grupes įsitraukti į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto...   Daugiau


PRIEMONĖ "ECO INOVACIJOS LT+"

Feed
2018-12-10
-
2019-04-10
PRIEMONĖ "ECOINOVACIJOS LT+" Nr.3 (2018 m.)
Kvietimas skirtas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Priemonės tikslas: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes,...   Daugiau


PRIEMONĖ "REGIO POTENCIALAS LT" (2018 M.)

Feed
2018-11-23
-
2019-02-25
PRIEMONĖ "REGIO POTENCIALAS LT"
Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę "Regio potencialas Lt". Naujovė šiais metais - lėšos skirstomos pagal apskritis, didesnę sumą skiriant 5 mažesniosioms...   Daugiau


PRIEMONĖ "PRAMONĖS SKAITMENINIMAS LT" (2018 M.)

Feed
2018-05-04
-
2018-09-04
PRAMONĖS SKAITMENINIMAS LT
2018 m. gegužės 4 d. paskelbtas kvietimas pagal priemonę "Pramonės skaitmeninimas Lt". Kvietimo biudžetas: 40 469 917 Eur. Tinkamas pareiškėjas: pramonės labai mažos įmones, mažos įmones ir vidutinės...   Daugiau


NAUJOS GALIMYBĖS LT (2017 m.)


Naujos galimybės LT

Data:2018-04-02

Priemonės (grupiniam dalyvavimui) aprašas šiuo metu derinamas, preliminariai numatoma paskelbti kvietimą 2018 m. II ketv.
Administruojanti institucija:
Lietuvos verslo paramos agentūra

ES parama verslui pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ skiriama mažoms ir vidutinėms eksportuojančioms įmonėms dalyvauti užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Finansuojamas vienos arba grupės įmonių dalyvavimas ir jų produkcijos pristatymas tarptautinėse parodose, paramos dydį nustatant pagal parodų skaičių.

Pareiškėjai
Priemonės „Naujos galimybės LT“ tinkami pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios gamybos ar paslaugų veiklas (bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios įmonės pagamintos produkcijos pardavimai).
Paramą pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ gali gauti įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur. Finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui, jei jis yra priskiriamas sunkumų turinčios įmonės kategorijai.
Verslo planas
Paraiškoje pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ turi būti pagrįstas dalyvavimo tarptautinėse parodose prisidėjimas prie prioritetinių Lietuvos eksporto plėtros tikslų, suprognozuoti įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto rodikliai 3 metams po projekto įgyvendinimo. Projektas turi būti įgyvendintas ne ilgiau kaip per 24 mėnesius.
Tinkamos išlaidos
Pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ tinkamos finansuoti yra šios išlaidos:
- projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos;
- stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje tarptautinėje parodoje;
- tarptautinės parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio išlaidos;
- kelionės ir pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta tarptautinė paroda, išlaidos.

Naujos galimybės LT paramos dydis

Didžiausia paramos suma pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ – 45 000 Eur vienam projektui, minimali – 5000 Eur. Parama gali sudaryti iki 50 proc. projekto išlaidų. Paramos dydis projektui nustatomas pagal tarptautinių parodų, kuriose numatoma dalyvauti, skaičių ir fiksuotus įkainius vienai parodai konkrečioje šalių grupėje.

Projektų atranka
Projektams pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ yra taikomi naudos ir kokybės vertinimo kriterijai, išreikšti balais: pačios įmonės pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimas per tris metus po projekto ir projekto efektyvumas, kuris skaičiuojamas kaip santykis tarp įmonės pačios pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo ir prašomos paramos sumos. Maksimalus balų skaičius – 100, balai suteikiami lyginant visų įmonių pateiktas paraiškas ir jų rodiklius tarpusavyje.

Papildomi įsipareigojimai
Įmonės, kurioms skiriama parama pagal priemonę „Naujos galimybės LT“, turi įsipareigoti ir pasiekti įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimą per 3 metus po projekto įgyvendinimo.

Kilus klausimams, kviečiame kreiptis:
el. paštu: vida@oiv.lt
telefonu: +370 69994315
Grįžti į peržiūrą


PRIEMONĖ „ECO-INOVACIJOS LT+“ (2017 m.)

Feed
2017-08-30
-
2017-11-30
PRIEMONĖ „ECO-INOVACIJOS LT+“
Administruojanti institucija: Lietuvos verslo paramos agentūra" Kvietimas skirtas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Priemonės tikslas: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant...   Daugiau