Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

MVĮ ĮGŪDŽIAI

Feed
2023-10-17
-
2024-02-05
MVĮ ĮGŪDŽIAI
Administruojanti institucija: Inovacijų agentūra (IA) www.inovacijuagentura.lt Kvietimo informacija: https://esinvesticijos.lt/kvietimai/igudziai-mvi Priemonės tikslas - ugdyti MVĮ reikalingus...   Daugiau


Ecoinovacijos 2023

Feed
2023-07-24
-
2023-10-12
Ecoinovacijos 2023 m. (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)
Priemonės prioritetas: plėtoti ir stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas. Galimi pareiškėjai: Labai mažos, mažos arba vidutinės pramonės įmonės...   Daugiau


Vėjo elektrinės sausumoje

Feed
2023-06-29
-
2023-08-29
Investicinė parama vėjo elektrinėms sausumoje
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti jungtinio projekto "Investicinė parama vėjo elektrinėms sausumoje" projektus Projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė: ne ilgesnė kaip 2026 m. kovo 31...   Daugiau


Saulės elektrinės sausumoje

Feed
2023-06-22
-
2023-08-22
„Jungtinis projektas „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“
Lietuvos energetikos agentūra rengia jungtinį projektą „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ Informacija apie kvietimą teikti paraiškas finansuoti Jungtinio Projekto projektus: Kvietimui...   Daugiau


MVĮ SKAITMENINIMAS 2023 M.

Feed
2023-06-28
-
2023-10-02
MVĮ SKAITMENINIMAS 2023 M.
Paskelbtas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr....   Daugiau


EXPO KLASTERIS

Feed
2023-05-16
-
2023-08-07
Expo klasteris
Inovacijų agentūra paskelbė naują kvietimą Expo klasteris, skirtą regionuose veiklą vykdančioms įmonėms, besiorientuojančioms į eksportą bei MVĮ tinklo kūrimąsi ir augimą. Kvietimas orientuotas į Vidurio ir...   Daugiau


"VERSLO PLĖTRA, INOVACIJOS IR MVĮ" ŽALIOS PRAMONĖS INOVACIJŲ, ĮSKAITANT BIOEKONOMIKOS, SRITYJE

Feed
2022-04-08
-
2022-06-08
"Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ" žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje
Lietuvos privačios įmonės, siekiančios gamyboje įdiegti naujus produktus ar technologijas, kurios modernizuotų ir (ar) „žalintų“ gamybos procesus, yra kviečiamos teikti paraiškas pagal naują MITA - Mokslo,...   Daugiau


"VERSLO PLĖTRA, INOVACIJOS IR MVĮ"

Feed
2022-03-04
-
2022-04-29
"VERSLO PLĖTRA, INOVACIJOS IR MVĮ"
Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ verslo įgūdžių stiprinimui Paraiškas gali teikti: Labai mažos, mažos, vidutinės ir...   Daugiau


NAUJOS GALIMYBĖS LT

Feed
2022-02-17
-
2022-03-22
NAUJOS GALIMYBĖ LT
Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kviečia teikti paraiškas paramai "Naujos galimybės LT" Priemonės tikslas: Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) kuo daugiau dėmesio...   Daugiau


EXPO SERTIFIKATAS LT

Feed
2022-02-22
-
2022-03-31
EXPO SERTIFIKATAS LT
Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kviečia teikti paraiškas "EXPO SERTIFIKATAS LT" Priemonės tikslas: Paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) tarptautiškumą, teikiant...   Daugiau


„PASKATOS KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ SEKTORIUI KURTI KONKURENCINGUS KULTŪROS PRODUKTUS"

Feed
2021-12-31
-
2022-02-21
„PASKATOS KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ SEKTORIUI KURTI KONKURENCINGUS KULTŪROS PRODUKTUS"
Priemonės tikslas – Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines (toliau – MVĮ) kultūros ir kūrybinės industrijos (toliau – KKI) įmones kurti naujus, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingus kultūros ir...   Daugiau


“PASKATOS GERINTI KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ ĮMONIŲ INFRASTRUKTŪRĄ” NR.1

Feed
2021-12-31
-
2022-03-28
“PASKATOS GERINTI KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ ĮMONIŲ INFRASTRUKTŪRĄ” NR.1
Pagrindinis priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ), veikiančias kultūros ir kūrybinės industrijos (toliau – KKI) sektoriuje, kurti naujus skaitmeninius...   Daugiau


KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19

Feed
2021-07-16
-
2021-08-31
PRIEMONĖ KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19
Nuo liepos 16 d. Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) priima paraiškas projektams finansuoti pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“, skirtą originaliems produktų sprendimams – netechnologinėms...   Daugiau


E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19

Feed
2021-08-01
PRIEMONĖ E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19
Ekonomikos ir inovacijų ministerija greitu metu paskelbs kvietimą "E-komercijos modelis COVID-19" Galimi pareiškėjai: -MVĮ veikiančios ne trumpiau, kaip vienerius metus -Įmonės pagamintos...   Daugiau


PRIEMONĖ "VERSLO KLASTERIS LT"

Feed
2018-12-14
-
2019-03-18
PRIEMONĖ "VERSLO KLASTERIS LT" Nr.2 (2018 M.)
Kvietimo tikslas: paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ), nutarusių veikti kartu, grupes įsitraukti į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto...   Daugiau


PRIEMONĖ "ECO INOVACIJOS LT+"

Feed
2018-12-10
-
2019-04-10
PRIEMONĖ "ECOINOVACIJOS LT+" Nr.3 (2018 m.)
Kvietimas skirtas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Priemonės tikslas: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes,...   Daugiau


PRIEMONĖ "REGIO POTENCIALAS LT" (2018 M.)

Feed
2018-11-23
-
2019-02-25
PRIEMONĖ "REGIO POTENCIALAS LT"
Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę "Regio potencialas Lt". Naujovė šiais metais - lėšos skirstomos pagal apskritis, didesnę sumą skiriant 5 mažesniosioms...   Daugiau


PRIEMONĖ "PRAMONĖS SKAITMENINIMAS LT" (2018 M.)

Feed
2018-05-04
-
2018-09-04
PRAMONĖS SKAITMENINIMAS LT
2018 m. gegužės 4 d. paskelbtas kvietimas pagal priemonę "Pramonės skaitmeninimas Lt". Kvietimo biudžetas: 40 469 917 Eur. Tinkamas pareiškėjas: pramonės labai mažos įmones, mažos įmones ir vidutinės...   Daugiau


NAUJOS GALIMYBĖS LT (2017 m.)

Feed
2018-04-02
Naujos galimybės LT
Priemonės (grupiniam dalyvavimui) aprašas šiuo metu derinamas, preliminariai numatoma paskelbti kvietimą 2018 m. II ketv. Administruojanti institucija:Lietuvos verslo paramos agentūra ES parama verslui...   Daugiau


PRIEMONĖ „ECO-INOVACIJOS LT+“ (2017 m.)


PRIEMONĖ „ECO-INOVACIJOS LT+“

Pradėti:2017-08-30
Pabaiga:2017-11-30

Administruojanti institucija: Lietuvos verslo paramos agentūra"
Kvietimas skirtas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.
Priemonės tikslas: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas.
Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai.

Tinkami pareiškėjai

Labai mažos, mažos, vidutinės, didelės įmonės:
- Veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus įmonės, kurių vidutinės pačios įmonės pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur;
- Sunkumų nepatiriančios įmonės (ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte).

Remiama veikla

- tai naujų ar reikšmingai patobulintų produktų (prekių ar paslaugų), naujų ar reikšmingai patobulintų technologinių procesų (susijusių su įrenginių, technologijų keitimu) diegimas įmonėje, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas;
- Produktų ar technologinių procesų patobulinimas suprantamas kaip toks patobulinimas, kuris leidžia sumažinti arba eliminuoti neigiamą poveikį aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo;
- Taršos prevencijos metodų pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinėgamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita.

Oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo šaltiniai ir priežastys nustatomos įmonės veiklos pirminio aplinkos apsaugos įvertinimo metu. Pirminio aplinkos apsaugos įvertinimo metu sudaromas medžiagų ir energijos arba medžiagų balansas, kuris pateikiamas gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo plane.

Paramos dydis ir intensyvumas

Paramos dydis: minimali suma - 50 000 Eur, maksimali suma - 900 000 Eur.
Kvietimo biudžetas: 5 000 000 Eur.


Finansavimo intensyvumas (nuo tinkamų finansuoti išlaidų):
- Labai maža įmonė- 45 proc.;
- Maža įmonė- 45 proc.;
- Vidutinė įmonė- 35 proc.

Neremiamos veiklos
Parama neteikiama įmonėms, veikiančios šiuose sektoriuose:
Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje;
Pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje;
Tiesioginė pagalba eksportui (t. y. pagalbą, tiesiogiai susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo
kūrimu bei veikla, arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla
plieno sektoriuje
anglių sektoriuje
laivų statybos sektoriuje
sintetinių pluoštų sektoriuje
transporto sektoriuje, taip pat susijusiai infrastruktūrai,
elektros energijos gamybai, paskirstymui ir infrastruktūrai


Projektų atrankos kriterijai ir balai

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balas Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1. 1. Pareiškėjo privačių investicijų dalis į technologines ekoinovacijas.
Vertinama pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialųjį turtą (proc.).
Daugiau balų suteikiamatiems projektams, kuriuose pareiškėjo privačių investicijų dalis įkuriamą ilgalaikį materialųjį turtą bus didesnė (proc.).
Y = (X/P) x 100 proc. 45
Y – privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialųjį turtą (proc.);
X – pareiškėjo numatomos privačios investicijos įkuriamą ilgalaikį materialųjį turtą (Eur);
P – projektu planuojamas kurti ilgalaikis materialusis turtas (Eur).
5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc.
2. 2. Pareiškėjo projekte planuojami gaminti produktai pasižymi bent viena ekologinio projektavimo savybe. 25
Vertinama, ar projekto metu produktams gaminti yra taikomi ekologinio projektavimo principai, kurie yra suprantami kaip produkto savybių pakeitimas, paliekant jo įprastines funkcijas.Vertinama, ar yra tenkinama bent viena iš šių savybių:
- produktui pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis;
- produktas sunaudoja mažiau energijos;
- produktui pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų; - produktą galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui.
Jeigu projekto metu yra planuojama gaminti atnaujintą produktą, kuris jau atitinka vieną ar kelias aukščiau minėtas ekologiškai projektuojamo gaminio savyb turi tenkinti papildomai dar bent vieną savybę. Projektai bus išdėstomi nuo daugiausiai iki mažiausiai savybių, kuriomis pasižymi planuojami gaminti produktai. Daugiau balų bus suteikiama projektams, kurie įdiegs didesnį ekologinio projektavimo savybių, kuriomis pasižymi planuojami gaminti produktai, skaičių. Jei projekte planuojama gaminti kelis produktus, tai tokiu atveju, yra skaičiuojama visų planuojamų gaminti produktų savybių suminė išraiška. Tuo atveju, jei projekte planuojama atnaujinti produktą, tai skaičiuojamos tik jo papildomos savybės.
5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.
3. Įgyvendinus projektą mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai (mažėja oro, vandens tarša, susidaro mažiau atliekų) 25
Lyginami duomenys paraiškos pateikimo metu su duomenimis trys metai po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.
Kriterijus vertinamas trimis aspektais:
- mažėja oro tarša;
- mažėja vandens tarša;
- susidaro mažiau atliekų.
Lyginami duomenys paraiškos pateikimo metu su duomenimis trys metai po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.
Apskaičiuojama pagal formules:
P1 = ((T1n - T1 (n+3)) / T1n) x100,
P2 = ((T2n - T2 (n+3)) / T2n) x 100,
P3 = ((T3n - T3 (n+3)) / T3n) x 100, kur:
T:
T1 – mažėja oro tarša;
T2 – mažėja vandens tarša;
T3 – susidaro mažiau atliekų;
n – paraiškos pateikimo metai;
n+3 – tretieji metai po projekto įgyvendinimo pabaigos;
P – neigiamo poveikio aplinkai pokytis.
Didžiausias neigiamo poveikio aplinkai pokytis vertinamas pagal kiekvieną kriterijaus dalį atskirai 5 balais ir vedamas aritmetinis gautų įvertinimų vidurkis. Daugiau balų suteikiama projektams, kuriuos įgyvendinus, sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai. Šis kriterijus taikomas, kai projekte yra numatyta diegti technologinius procesus, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai.

5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.
4. Projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos atitinka Sumanios specializacijos programos nuostatas ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą. 5
Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatomos diegti technologinės ekoinovacijos atitinka bent vieną Sumanios specializacijos programoje nustatyto prioriteto veiksmųplano teminį specifiškumą. Jeigu atitinka bus skiriama 5 balai, jeigu neatitinka – 0 balų.
Minimali privaloma balų suma: 40 balų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Investicinė pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams. Įrenginiui pradėjus veikti, pagalba neteikiama ir neišmokama išskyrus atvejus, kai yra atliekami galutiniai su investicija susiję mokėjimai, ir pagalba nepriklauso nuo produkcijos;

4 išlaidų kategorija: "Įranga, įrengimai ir kitas turtas"
tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių) įsigijimas.

5 išlaidų kategorija: "Projekto vykdymas"
darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokestis, t.y. numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su pradine investicija susijusių sukurtų darbo vietų ir apskaičiuotos per dvejus metus nuo jų sukūrimo.

Darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis technologinėmis ekoinovacijomis, numatytos darbo užmokesčio išlaidos finansuojamos tik iki projekto pabaigos ir turi atitikti šias sąlygas:
•dėl investicinio projekto padidėja grynasis atitinkamos įmonės darbuotojų skaičius, palyginti su vidutiniu darbuotojų skaičiumi per ankstesnius 12 mėnesių, tai reiškia, kad iš darbo vietų, sukurtų per tą laikotarpį, skaičiaus atimamos visos prarastos darbo vietos.
•kiekviena darbo vieta užimama per vienus metus nuo darbų pabaigos.
•kiekviena investuojant sukurta darbo vieta atitinkamoje vietovėje išlaiko mane trumpiau kaip trejus metus nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos (ši nuostata bus traukiama į projekto sutartį).

Reikalingi pateikti dokumentai

- Nustatytos formos paraiška;
- Verslo planas ir jo finansinė dalis;
- Užpildytas Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;
- Dokumentus, reikalingus tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti, priklausomai nuo pasirinkto apskaičiavimo būdo;
- finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kita;
- Techninio projekto bendroji dalis ir statybą leidžiantis dokumentas (taikoma, jei pareiškėjas planuoja gamybinių patalpų, kuriose bus įgyvendinamos projekto veiklos (AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas), statybą ir (arba) rekonstrukciją) savo lėšomis;
- Jei turtas (žemė, statiniai) pareiškėjui priklauso ne nuosavybės teise, turi būti pateikta šio turto valdymo sutarties kopija arba turto valdymo ketinimo protokolas kartu su turto valdymo sutarties projektu (iki projekto sutarties pasirašymo reikia pateikti turto valdymo sutarties kopiją);
- Laisvos formos raštas, kuriame nurodoma nekilnojamo turto, kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, unikalus numeris;
- Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, jei pareiškėjas yra labai maža, maža arba vidutinė įmonė;
- Laisvos formos deklaracija (jei pareiškėjas yra didelė įmonė);
- informaciją, reikalingą projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (finansavimo sąlygų aprašo 4 priedas);
- Dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (ne mažiau kaip trys komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kita);
- Jei pareiškėjas yra didelė pramonės įmonė – privalomojo arba papildomo energijos vartojimo audito, ataskaitą;
- Jei pareiškėjas yra labai maža, maža ar vidutinė pramonės įmonė – energijos vartojimo audito ataskaitą;
- Pareiškėjo patvirtintus 2014, 2015, 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui);
- Leidimas iš VEĮ vystyti energijos gamybą iš AEI;
- Preliminarios ESO sąlygos AEI jėgainės prijungimui prie tinklo.

Kilus klausimams, kviečiame kreiptis:
el. paštu: vida@oiv.lt
telefonu: +370 69994315

Grįžti į peržiūrą