UAB "Optimali idėja verslui"


verslo konsultacijos asmenims, verslui, žemės ūkiui, organizacijoms
 

PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE (2018 M., 16000 EUR)

Feed
2018-11-19
-
2018-12-21
PRIEMONĖ "EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE" (2018 M., 16000 EUR)
2018-11-19 Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė kvietimą paraiškoms pagal priemonę "Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse" iki 16000 Eur. Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla: ekonominė ne...   Daugiau


PARAMA VERSLO PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖJE (2018 M.)

Feed
2018-11-02
-
2018-11-30
PRIEMONĖ "PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖJE" (2018 M., 40000 EUR)
Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas paramai ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (išlaidų kompensavimas iki 40000 Eur). Paraiškos renkamos nuo 2018-11-02 iki 2018-11-30....   Daugiau


PRIEMONĖ "PARAMA VERSLO KŪRIMUI IR PLĖTRAI"

Feed
2018-08-01
-
2018-09-28
PRIEMONĖ "PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTA EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI" (2018 M.)
Nacionalinė mokėjimo agentūra 2018-08-01 paskelbė kvietimą teikti paraiškas verslo plėtrai kaimo vietovėse. Paraiškos renkamos iki 2018-09-28. Paraiškas priima teritoriniai Nacionalinės mokėjimo agentūros...   Daugiau


ES PARAMA VERSLO PRADŽIAI KAIME 2017 m.

Feed
2017-11-13
-
2017-12-15
Parama ekonominės veiklos praddžiai kaimo vietovėje
_Nacionalinės mokėjimo agentūros_ administruojama priemonė „Parama ekonominės veiklos pradžiai“. Pagal šią sritį neremiamos šios veiklos: kaimo turizmas, apgyvendinimo veikla, žemės ūkio veikla, mažmeninė...   Daugiau


ES PARAMA VERSLO PLĖTRAI 2017 m.


ES parama verslo kaime plėtrai

Pradėti:2017-10-02
Pabaiga:2017-11-30

ES parama verslo kaime plėtrai
Verslo kaime plėtra ES lėšomis 2014-2020 m. laikotarpiu remiama pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“, priemonę administruoja Nacionalinė mokėjimo agentūra. Siekiama, kad būtų skatinamas daugiau darbo vietų kuriantis verslas kaimo vietovėse, kuriose nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje.
_Galimi pareiškėjai
Verslas kaime skatinamas plėstis teikiant paramą:
- kaimo vietovėse įregistruotoms ir veikiančioms mažoms ir labai mažoms įmonėms,
- kaimo gyventojams, veikiantiems su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu.
Paramą verslo kaime plėtrai gali gauti jau veiklą vykdantis ūkio subjektas: anksčiau nei einamaisiais metais įsteigtas ūkio subjektas, vykdęs ir vykdantis ūkinę komercinę veiklą. Įmonių ir ūkininkų pajamos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių metų vidutinių darbo užmokesčių, kaimo gyventojų pajamos iš ekonominės veiklos turi sudaryti ne mažiau nei 12 ataskaitinių metų minimalių mėnesinių algų.
Remiamos veiklos
ES parama verslo kaime plėtrai pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ teikiama ne žemės ūkio veiklai, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas.
Neremiamų veiklų sąrašas:
- alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
- tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
- ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
- azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
- didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;
- finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;
- draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
- nekilnojamojo turto operacijos;
- teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;
- medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
- elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
- žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui.
_Tinkamos finansuoti išlaidos:_
- gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas;
- nauja technika ir įranga, transporto priemonės (N kategorija, N1 klasė);
- infrastruktūros kūrimas (apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, daugiamečių augalų įsigijimo ir kitos infrastruktūros);
- bendrosios išlaidos;
- konsultavimo paslaugos (verslo plano parengimo, konsultavimo projekto vykdymo klausimais).
Jeigu paramos prašoma statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba infrastruktūros darbams, kartu su paraiška gauti paramą verslui kaime turi būti pateiktas techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su sąmatomis. Jeigu su paraiška teikiami projektiniai pasiūlymai, techninis projektas ir statybą leidžiantis dokumentas turi būti pateiktas pradėjus vykdyti projektą iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos.
_Paramos dydis ir intensyvumas
ES parama verslui kaime gali sudaryti ne daugiau kaip 50 proc. projekto investicijų be PVM.
Suteikiamos paramos verslui kaime dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į projekto išlaidas ir planuojamas sukurti naujas darbo vietas: vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Didžiausia ES parama, kurią verslas kaime gali gauti pagal šią veiklos sritį – 200 tūkst. Eur, kai planuojama sukurti 4 ar daugiau naujų darbo vietų.
_Projektų atrankos kriterijai_
Balai skiriami už ilgesnį veiklos kaime laikotarpį, mažesnį prašomos paramos intensyvumą, daugiau sukurtų darbo vietų ar šeimos verslą, projekto vietovę (nedarbo lygis rajone didesnis už vidutinį šalies) ir kt.
Atrankos balus galima pasiskaičiuoti pagal žemiau pridedamą formą.

 Atrankos balai_verslo pletrai.xlsx


Grįžti į peržiūrą