Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI (2021 m.)

Feed
2021-09-01
-
2021-10-29
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2021 m.)
Nacionalinė mokėjimo agentūrą (NMA) nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. skelbs kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemones „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities...   Daugiau


PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE (2018 M., 16000 EUR)

Feed
2018-11-19
-
2018-12-21
PRIEMONĖ "EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE" (2018 M., 16000 EUR)
2018-11-19 Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė kvietimą paraiškoms pagal priemonę "Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse" iki 16000 Eur. Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla: ekonominė ne...   Daugiau


PARAMA VERSLO PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖJE (2018 M.)

Feed
2018-11-02
-
2018-11-30
PRIEMONĖ "PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖJE" (2018 M., 40000 EUR)
Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas paramai ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (išlaidų kompensavimas iki 40000 Eur). Paraiškos renkamos nuo 2018-11-02 iki 2018-11-30....   Daugiau


PRIEMONĖ "PARAMA VERSLO KŪRIMUI IR PLĖTRAI"

Feed
2018-08-01
-
2018-09-28
PRIEMONĖ "PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTA EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI" (2018 M.)
Nacionalinė mokėjimo agentūra 2018-08-01 paskelbė kvietimą teikti paraiškas verslo plėtrai kaimo vietovėse. Paraiškos renkamos iki 2018-09-28. Paraiškas priima teritoriniai Nacionalinės mokėjimo agentūros...   Daugiau


ES PARAMA VERSLO PRADŽIAI KAIME 2017 m.


Parama ekonominės veiklos praddžiai kaimo vietovėje

Pradėti:2017-11-13
Pabaiga:2017-12-15

_Nacionalinės mokėjimo agentūros_ administruojama priemonė „Parama ekonominės veiklos pradžiai“. Pagal šią sritį neremiamos šios veiklos: kaimo turizmas, apgyvendinimo veikla, žemės ūkio veikla, mažmeninė prekyba ne savo pagaminta produkcija.
_Pareiškėjai_
ES paramą pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ gali gauti:
Fiziniai asmenys - fizinis asmuo, nevykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2014 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. gegužės 2 d., neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne;
Juridiniai asmenys - naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) privatus juridinis asmuo;
Viešoji įstaiga socialiniam verslui vykdyti - naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) viešasis juridinis asmuo – viešoji įstaiga socialiniam verslui vykdyti.
Pareiškėjai turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus.
Pareiškėjai neturi turėti įsiskolinimų Sodrai ir VMI
nuolatinė gyvenamoji vieta deklaruota kaimo vietovėje, taip pat gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje
juridinio asmens – buveinė, gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje.
_Remiama veikla_
ES parama verslo pradžiai kaime pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ teikiama ne žemės ūkio veiklai, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas.
Neremiamos šios veiklos:
• alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais
• tabako gaminių gamyba ir prekyba jais
• ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais
• azartinių lošimų ir lažybų organizavimas
• didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija
• finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla
• draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos
• nekilnojamojo turto operacijos
• teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas
• medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos
• elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas
• krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla
• už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą
• žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui
• apgyvendinimo veikla
• paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą
_Tinkamos finansuoti išlaidos_
Pradedantiesiems verslininkams finansuojamos šios išlaidos:
- gamybinių ir kitų būtinų statinių rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas; inžinerinių statinių nauja statyba;
- naujos technikos ir įrangos įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje;
- privažiavimo, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose;
- bendrosios išlaidos, įskaitant konsultavimo paslaugas (paraiškos, verslo plano parengimo, konsultavimo projekto vykdymo klausimais).
N kategorijos N1 klasės motorinė transporto priemonė kroviniams vežti tinkama, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų).
Finansuojamos po paramos paraiškos pateikimo patirtos išlaidos, o verslo plano ir paraiškos parengimo išlaidos finansuojamos patirtos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paraiškos pateikimo.
Jeigu paramos prašoma statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba infrastruktūros darbams, kartu su paraiška gauti paramą verslo pradžiai kaime turi būti pateiktas techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su sąmatomis. Jeigu su paraiška teikiami projektiniai pasiūlymai, techninis projektas ir statybą leidžiantis dokumentas turi būti pateiktas pradėjus vykdyti projektą per 9 mėnesius arba iki tarpinio mokėjimo prašymo pateikimo.
_Paramos dydis ir intensyvumas_
Didžiausia ES parama verslo pradžiai kaime pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ – 40 tūkst. EUR vienam projektui. Parama verslo pradžiai kaime gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų be PVM.
Parama išmokama 2 arba 3 dalinėmis išmokomis per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama po paramos sutarties pasirašymo dienos (t. y. išmokamas 50 proc. avansas).
Projektų verslo pradžiai kaime atrankos kriterijai
Projektai, kuriems skiriama ES parama pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus:
1. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos nei galima didžiausia paramos suma. Už kiekvieną sumažintą 1,5 procentinį punktą prašomos paramos sumos pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 30 balų: 30 balų;
2. Projekte numatyta vykdyti socialinį verslą, suteikiama 15 balų: 15 balų;
3. Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti dvi arba daugiau naujų darbo vietų (pilnų etatų), suteikiama 10 balų.
4. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
4.1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip vienus metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, suteikiama 10 balų.
4.2. Pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), – ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, suteikiama 10 balų.
5. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis:
5.1. 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį, suteikiama 10 balų.
5.2. 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį (projektams, įgyvendinamiems Vilniaus r. sav., balai neskiriami), suteikiama 5 balai.
6. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje gyventojų tankis yra mažesnis negu Lietuvos vidurkis:
6.1. 2016 m. pradžioje gyventojų tankis savivaldybėje yra iki 20 gyventojų viename km² (imtinai); suteikiama 10 balų;
6.2. 2016 m. pradžioje gyventojų tankis savivaldybėje yra daugiau kaip 20 gyventojų viename km², bet neviršija bendro 2016 m. pradžios vidutinio Lietuvos gyventojų tankio: suteikiama 5 balai;
7. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra:
7.1. iki 29 metų (imtinai) amžiaus, suteikiama 10 balų.
7.2. nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus, suteikiama 5 balai.
8. Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra moteris: suteikiama 5 balai.

Maksimalus galimas surinkti projekto balas yra 100. Gauti paramą verslo pradžiai kaime gali tik projektai, kurie surenka ne mažiau kaip 60 balų.
_Papildomi įsipareigojimai_
Įmonės ir kaimo gyventojai, norintys pasinaudoti ES parama verslo pradžiai kaime, turi:
- apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, vykdyti veiklą ir nekeisti remiamos veiklos sąlygų ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto pabaigos;
- Įmonės ir kaimo gyventojai, kurie projekto metu planuoja kurti naujas darbo vietas, ne mažiau kaip į 80 proc. kuriamų naujų darbo vietų turi įdarbinti kaimo gyventojus;
- įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema, sudarydami finansinę atskaitomybę.
_Paraiška ir verslo planas_
Smulkūs verslininkai - gyventojai ir l. mažos įmonės su paramos paraiška turi pateikti verslo planą, kurį įsipareigoja pradėti įgyvendinti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą dienos. Verslo planas rengiamas pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytus reikalavimus. Svarbu, kad verslo planas būtų tinkamai parengtas ir įgyvendintas, tokiu būdu užtikrinama, kad projektui būtų skirta ir išmokėta visa ES paramos suma.

Jei Jums reikia pagalbos rengiant šiuos dokumentus - skambinkite Vidai (tel. 8-699-94315) arba rašykite vida@oiv.lt ir mes parengsime Jums šią dokumentaciją.

 Atrankos balai Ek veiklos pradziai 2017.xlsx


Grįžti į peržiūrą