Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

Inobranda

Feed
2023-07-12
-
2023-11-13
InoBranda(brandiesiems)
Brandus inovatorius – pareiškėjas, PĮP pateikimo dieną vykdantis veiklą ilgiau kaip 3 metus, jo veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 300 000,00...   Daugiau


Inopažanga


InoPažanga(pažengusiems)

Pradėti:2023-07-12
14:00
Pabaiga:2023-11-13
17:00

Pažengęs inovatorius – pareiškėjas PĮP pateikimo dieną vykdantis veiklą ne trumpiau kaip 1 metus, kurio veiklos pajamos per paskutinius 3 finansinius metus arba nuo įmonės registravimo dienos (jei veikia trumpiau nei 3 metus) iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 75 000,00 Eur ir išlaido MTEP yra ne mažesnės kaip 10 000,00 Eur per paskutinius 3 finansinius metus arba nuo įmonės registravimo dienos, jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus.

Pažangos priemonė: sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą.

Galimi pareiškėjai:
1. labai mažos įmonės;
2.mažos įmonės;
3. vidutinės įmonės;
4. didelės įmonės, kai bendradarbiauja su labai mažomis įmonėmis, mažomis įmonėmis ir vidutinėmis įmonėmi
Pareiškėjas yra pažengęs inovatorius.

Finansavimo dydis: pagal PFSA projektams įgyvendinti skiriama iki 20 000 000,00 eurų Investicijų programos (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 1 200 000,00 eurų, o mažiausia – 60 000,00 eurų.

Projektų atranka atliekama konkurso būdu.

Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

Daugiau informacijos: https://www.esinvesticijos.lt/kvietimai/inopazanga

Kilus klausimams kreiptis:
UAB "Optimali idėja verslui"
vida@oiv.lt; neda@oiv.lt
+37069994315Grįžti į peržiūrą


PRIEMONĖ "EKSPERIMENTAS" NR.1 IR NR.2

Feed
2019-10-11
-
2020-02-17
EKSPERIMENTAS NR.1 IR NR.2
2019 m. spalio 11 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę "Eksperimentas", kvietimai Nr.1 ir Nr.2 Bendras kvietimų biudžetas: 72 700 000 Eur. Pagal kvietimą Nr.1 (bendrasis kvietimas)...   Daugiau


 

"MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS" PRIEMONĖ „INOČEKIAI“

Feed
2018-04-27
-
2021-03-31
INOČEKIAI
MOKSLO, INVESTICIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪRA (MITA) kviečia teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ Priemonės...   Daugiau


PRIEMONĖ "INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO IR VERSLO PROJEKTAI"

Feed
2019-03-31

Priemonės finansavimo sąlygų aprašas dar nėra patvirtintas. Kvietimo teikti paraiškas laikas bus patikslintas Ūkio ministerijai patikslinus kvietimų grafiką.   Daugiau


PRIEMONĖ "SMART FDI"

Feed
2017-06-22
-
2020-11-30
PRIEMONĖ "SMART FDI"
PRIEMONĖ “SMART FDI” VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 2017 m. birželio 22 d. paskelbė kvietimą paramai gauti pagal priemonę „Smart FDI“. Šia priemone siekiama paskatinti tiesiogines užsienio...   Daugiau