Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

Inobranda

Feed
2023-07-12
-
2023-11-13
InoBranda(brandiesiems)
Brandus inovatorius – pareiškėjas, PĮP pateikimo dieną vykdantis veiklą ilgiau kaip 3 metus, jo veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 300 000,00...   Daugiau


Inopažanga

Feed
2023-07-12
-
2023-11-13
InoPažanga(pažengusiems)
Pažengęs inovatorius – pareiškėjas PĮP pateikimo dieną vykdantis veiklą ne trumpiau kaip 1 metus, kurio veiklos pajamos per paskutinius 3 finansinius metus arba nuo įmonės registravimo dienos (jei...   Daugiau


PRIEMONĖ "EKSPERIMENTAS" NR.1 IR NR.2


EKSPERIMENTAS NR.1 IR NR.2

Pradėti:2019-10-11
Pabaiga:2020-02-17
23:00

2019 m. spalio 11 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę "Eksperimentas", kvietimai Nr.1 ir Nr.2
Bendras kvietimų biudžetas: 72 700 000 Eur.
Pagal kvietimą Nr.1 (bendrasis kvietimas) biudžeto suma: 50 004 007 Eur.
Finansuojamos veiklos: 1) MTEP; 2) įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose; 3) naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.
Pagal kvietimą Nr.2 (regioninis kvietimas, priimamos paraiškos iš visų regionų, išskyrus Vilniaus m. ir rajoną bei Kauno m. ir rajoną) biudžeto suma: 22 700 000 Eur.
Finansuojamos veiklos: 1) MTEP; 2) įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.
Projektas gali apimti vieną veiklą arba dvi veiklas, tačiau vykdant 2-ąją veiklą turi būti vykdoma ir 1-oji veikla.

Daugiau informacijos: čiaGrįžti į peržiūrą


 

"MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS" PRIEMONĖ „INOČEKIAI“

Feed
2018-04-27
-
2021-03-31
INOČEKIAI
MOKSLO, INVESTICIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪRA (MITA) kviečia teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ Priemonės...   Daugiau


PRIEMONĖ "INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO IR VERSLO PROJEKTAI"

Feed
2019-03-31

Priemonės finansavimo sąlygų aprašas dar nėra patvirtintas. Kvietimo teikti paraiškas laikas bus patikslintas Ūkio ministerijai patikslinus kvietimų grafiką.   Daugiau


PRIEMONĖ "SMART FDI"

Feed
2017-06-22
-
2020-11-30
PRIEMONĖ "SMART FDI"
PRIEMONĖ “SMART FDI” VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 2017 m. birželio 22 d. paskelbė kvietimą paramai gauti pagal priemonę „Smart FDI“. Šia priemone siekiama paskatinti tiesiogines užsienio...   Daugiau